#hibride

Unele dispensare din Cluj stocheaza datele/ fisele pacientilor pe holuri

Protejarea datelor cu caracter personal e un subiect sensibil. Lumea a devenit din ce în ce mai atentă pe unde-și lasă informațiile...

Written by Rares Iordache · 2 min read >
Unele dispensare din Cluj stocheaza datele/ fisele pacientilor pe holuri 1

Protejarea datelor cu caracter personal e un subiect sensibil. Lumea a devenit din ce în ce mai atentă pe unde-și lasă informațiile personale, în ce context acestea vor fi sau nu manipulate. Cei care manageriază baze de date care conțin astfel de date sunt și ei destul de atenți. Cu toate acestea, depozitarea fișelor pacienților din unele dispensare clujene nu are nicio legătură cu termenul protecție. Concret, oricine are chef poate intra într-un dispensar și poate lua selectiv, fără a fi deranjat, teancuri întregi cu dosare. Nu aș vedea de ce ar face-o, dar există oportunitatea asta.

E același lucru cu o bază de date: avem n dosare ale pacienților care sunt stocate într-un soi de arhivă. Acestea conțin întreg istoricul prezențelor pacientului la cabinetul medicului de familie plus datele sale din fișa medicală. Aș spune că e suficient pentru a vorbi despre un anumit nivel de protecție a datelor, nu?

Ok, veți spune că legea se referă la prelucrarea datelor și libera circulație (LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001) și că nu se aplică aici, la tipul acesta de date.

Fals.

Art 1 (1)Prezenta lege are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamental

e ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Mai departe:

Art. 2: Domeniu de aplicare (1) Prezenta lege se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate, în tot sau în parte, prin mijloace automate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automate a datelor cu caracter personal care fac parte dintrun sistem de evidenţă sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem. (sursa)

Punctul 4 lămurește și cui anume se aplică: Prezenta lege se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fizice sau juridice, române ori străine, de drept public sau de drept privat, indiferent dacă au loc în sectorul public sau în sectorul privat.

Să mai lămuresc niște chestiuni care ar deveni contradictorii.

Fișa medicală nu e prelucrare de date. Ba e, căci definiția din lege zice clar: Art 3 b)prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

Stocare în arhivă are rol consultativ și medical. Stocarea e definită simplu ca păstrare pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese. În cazul de față, medicii centralizează date și le pun într-o arhivă…pe hol.

Datele care sunt culese în scop științific/ istoric nu se supun acestei norme. Nu ești nici cercetător și nici pe tine nu se fac cercetări. Nu cred că e cazul. Și așa, să încercăm să devenim absurzi și să dăm credit opțiunii, stocarea e improrie, căci datele centralizate pot efectiv să fie furate.

Colectarea și prelucrarea ar fi importante pentru păstrarea sănătății, vieții și integrității fizice a persoanei. Mai aproape, nu la fel de forțată ca precedenta. Și așa, rămâne în picioare modul stocării: pe hol, în niște cutii.

Când prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate, cu condiţia ca prelucrarea datelor respective să fie efectuate de către ori sub supravegherea unui cadru medical supus secretului profesional sau de către ori sub supravegherea unei alte persoane supuse unei obligaţii echivalente în ceea ce priveşte secretul;

Acesta din urmă este singurul punct care legitimează prelucrarea acestui tip de date, însă nu asta e problema aici, ci modul în care se face. Adică, medicul asigură secretul profesional, însă fișele sunt puse public într-un spațiu deschis, acolo unde oricare alt pacient ar putea avea acces facil. Ei bine, nu este vina lui, el are cabinetul, nu și infrastructura necesară pentru o activitate în limitele normalului. Calculatoarele sunt vechi, sistemul funcționează cu intermitențe, se centralizează în continuare și-n caiet, etc.

Nu prelucrarea datelor acolo este problema, nici modul în care se face, ci maniera în care datele sunt stocate. Prin asta, cabinetele renunță la practicarea secretului medical, făcând publice toate datele prelucrate în dispensar. True or False?

Written by Rares Iordache
(re)mixez idei ca #digitalguruhaha, B2B Solution Specialist, PhD Philosophy, Publisher, #ecommerce specialist #blogger, #alergator, #ciclist #passionaterunner #passionatecyclist Profile

Comenteaza

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.